1
Quý Phụ huynh có thắc mắc?

Browse By

Monthly Archives: January 2020

dạy tiếng Anh cho bé lớp 2

Mẹo hay dạy tiếng Anh cho bé lớp 2 năm 2020

Đối với các cha mẹ có con vừa tựu trường thì việc dạy tiếng Anh cho bé lớp 2 gặp khá nhiều khó khăn. Dưới đây là những mẹo mà Apax Thụy Khuê dành cho quý phụ huynh trong việc hướng dẫn bé. 1.Những điểm