1
Quý Phụ huynh có thắc mắc?

Browse By

Monthly Archives: December 2020

𝐗𝐌𝐀𝐒 𝐆𝐈𝐅𝐓𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑𝐒

𝐗𝐌𝐀𝐒 𝐆𝐈𝐅𝐓𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑𝐒 – 𝐐𝐮𝐚̀ 𝐭𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐀𝐩𝐚𝐱 𝐋𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢

Tháng 12 đã đến, thời điểm cuối năm các ba mẹ đều đang tất bật với công việc, thời điểm các bạn nhỏ chuẩn bị cho đợt thi cuối kì. Kết quả học tập và sự tiến bộ của con sẽ là món quà lớn