1
Quý Phụ huynh có thắc mắc?

Browse By

Category Archives: Cẩm nang Phụ huynh

cách dạy trẻ 5 tuổi học tiếng anh

Mẹo cùng con học lớp 1 online ở nhà hiệu quả

Học sinh vào lớp 1 ở Hà Nội và nhiều tỉnh thành chưa thể đến trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Phụ huynh cần đồng hành với con thế nào trong những buổi học trực tuyến ở lớp học đầu đời này? 1. Phụ huynh