1
Quý Phụ huynh có thắc mắc?

Browse By

Category Archives: Cẩm nang Phụ huynh

Phương pháp 4C

Phương pháp 4C – Bí kíp thành công cho trẻ trong thời đại 4.0

Trong thời đại cách mạng 4.0 đang tới rất gần, phương pháp 4C sẽ giúp trẻ rèn luyện các kĩ năng hữu ích để trở thành người dẫn đầu.  𝐂𝐑𝐈𝐓𝐈𝐂𝐀𝐋 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐊𝐈𝐍𝐆: Tư duy phản biện dạy trẻ cách ra đặt câu hỏi cho những lý