1
Quý Phụ huynh có thắc mắc?

Browse By

Category Archives: Chương trình học

lớp học seedbed apax english

Giới thiệu về lớp học Seedbed tại Apax Thụy Khuê

Seedbed là khóa học dành cho các bé mới bắt đầu tham gia học tiếng Anh và hầu như chưa có nền tảng gì về ngôn ngữ này. Tuy nhiên sau khi hoàn thành lớp học Seedbed tại Apax English Thụy Khuê, các bé có