1
Quý Phụ huynh có thắc mắc?

Browse By

Category Archives: Hoạt động trung tâm

tiếng anh cho bé mầm non

Tiếng Anh cho trẻ em mầm non trong Kỷ nguyên 4.0

Độ tuổi Mầm non là giai đoạn quan trọng nhất trong việc phát triển ngôn ngữ của trẻ, đây là thời kỳ trẻ tiếp thu ngôn ngữ thứ 2 một cách tự nhiên nhất. Chính vì vậy, nhiều gia đình đầu tư tiếng Anh cho