1
Quý Phụ huynh có thắc mắc?

Browse By

Category Archives: Hoạt động trung tâm

kỳ thi toefl

Thử sức kỳ thi quốc tế TOEFL cùng Apax English

Tham gia thử sức kỳ thi TOEFL (TOEFL Primary/ TOEFL Junior) cùng Apax English, các thí sinh sẽ nhận được phiếu điểm được công nhận quốc tế của IIG Việt Nam, trong đó nêu rõ trình độ hiện tại của thí sinh so với chuẩn